Toodete tagastamine

Tarbija taganemisõigus

 1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Kliendilepingust 14 päeva jooksul.
 2. Kliendilepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, hakkab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse või kui lepingu kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusse.
 3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri) teavitama Vevid AS-i punktis XX toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda Lepingust. Tarbija võib selleks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, mis ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit. Taganemise näidisjuhendiga saab täpsemalt tutvuda siin. Taganemiseavaldusse tuleb märkida lisaks Kliendi kontaktandemetele ostetud Kauba mõõt, mudel, tootja nimi ning taganemise põhjus.
 4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.
 5. Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Vevid AS Tarbijale kõik Tarbijalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Vevid AS saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
 6. Vevid AS-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Vevid AS on Kliendilepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et asi on tagasi saadetud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 7. Tarbija kohustub taganemisavalduse esitamisel saatma asja tagasi või andma selle Vevid AS-le üle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Tarbija teatas Vevid AS-le oma Lepingust taganemisest.
 8. Tarbija on asja tagastamise tähtajast kinni pidanud, kui saadab asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.
 9. Tarbija vastutab üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
 10. Asja tagastamise otsesed kulud katab Tarbija.
 11. Kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Vevid AS Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 12. Kauba tagastamine. Klient tagastab Kauba omal kulul ja originaalpakendis. Kliendi poolt tagastatud kaup peab olema kasutamata. Rehvidega ei tohi olla sõidetud, samuti ei tohi rehvid olla velgedele paigaldatud ja demonteeritud. Velgedega ei tohi olla sõidetud.
 13. Tarbija taganemisõigust ei kohaldata:
  1. Lepingutele, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
  2. Lepingutele, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.